1

The โซล่าเซลล์ Diaries

News Discuss 
ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตฯ จากหน่วยงานภาครัฐ กรณีติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ที่บ้านพักอาศัย ได้เคยเขียนบทความไว้แล้วว่ามีระเบียบ จากหน่วยงานราชการ ที่ต้องขออนุญาตติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แบบออนกริด แต่ก็ยังไม่ได้สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ในทางปฏิบัติ ว่าต้องทำอะไรบ้างอย่างละเอียด แบบแจ้งวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์ ต้องแนะนำระบบการติดโ... https://nikitai207ajr4.wikiitemization.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story